Undervisningen

Undervisningen foregår hjemme hos mig, hvor jeg har et værelse indrettet til det. Det er altid eneundervisning, tilrettet præcis til eleven, både i forhold til niveau der undervises i og undervisningsform. Læs evt. mere om Alkalær på shop.alkalær

Din rolle som forældre
Det kan være meget frustrerende, når ens har barn har svært ved at følge med i skolen. Som forældre kan man føle sig utilstrækkelig og det kan være svært, at vide hvordan man kan hjælpe.
Ved Alkalær undervisningen hos mig, deltager en eller begge forældre altid og er aktivt med i undervisningen. Derfor ved, du som forældre, præcis hvad undervisningen indeholder og er således bedre i stand til at hjælpe og støtte barnet i sin indlæring derhjemme. 

Modul 1
Modulet kaldes "Søde ord", da der udelukkede arbejdes med lydrette ord. Modulet starter med, at der indgående arbejdes med alfabetet - herunder bogstavernes navn, lyd og form. Når disse er indlært, kan der begyndes at læse de første tekster med ord på op til 2 bogstaver. Når dette er indlært, kan der læses tekster og bøger på op til 3 bogstaver osv. På modulet arbejdes der som udgangspunkt kun med store bogstaver.
På modul 1 lærer eleven vokalernes forskellige lyde - Hård, kort og lang, stavelsesdeling og konsonantklynger. Sideløbende med dette arbejdes der med læsning og stavning.
Undervisningen tager hensyn til elevens evne til koncentration samt læringsstil.