Omtale

Nationalt Videnscenter for læsning henviser blandt andet til litteraturen omkring metoden Alkalær.

"Hansn, E. V. (2015): Læsetrappen. Alle kan lære at læse. Sådan uderviser du bør og unge i læsning. Håndbog for undervisere, forældre og studerende. Forlaget Alkalær. Denne bogs påstand er, at alle, der kan motiveres, og som har et sprog og et velfungerende sanseapparat, kan lære at læse. Påstanden underbygges af konkrete metoder til fonetisk forståelse og af 100 procents undervisningsdifferentiering. Bogen er baseret på forfatterens egne personlige observationer og opdagelser kombineret med alle de teorier og pædagogiske retninger, som har vist sig at virke i praksis."


I et indlæg i Ordblindebladet nr. 1 af 1. marts 2011 årgang 68, skriver forældre til ordblinde børn om, hvor meget Alkalær metoden har hjulpet hendes børn. 

"For vores børn, der er testet ordblinde, viste det sig at Alkalær-metoden, der bygger på en gradueret læsetrappe og individuel undervisning, var det rigtige. Børnene knækkede, på et halvt års tid, læsekoden og kan i dag læse stort set alderssvarende. Faktisk aner vi ikke, hvad vi skulle have gjort uden."


CBS - Copenhagen Business School skriver i et indlæg på hjemmesiden blandt andet at

"Alkalær har indenfor de seneste 10 år "reddet" henved 30.000 børn, som ellers var blevet tabt.....Metoden er strengere fonetisk baseret end andre metoder. Børnene lærer at læse fra trin til trin på en "læsetrappe", dvs at dekode relationen mellem bogstav (skombinationer) og lyd med stigende sværhedsgrad. Nyhedsværdien er, at alle sprogets lyde (også de, der ikke er repræsenteret ved enkelte bogstaver) introduceres systematisk og med hjælp af et lydskriftssystem  ("det hemmelige alfabet"), vi selv har opfundet." 


Alt for damerne har en artikel om at lære sit barn at læse. Her nævnes Alkalær materialet. 

"Med Alkalær-metoden kan børn ned til tre-fire år begynde at læse. Ideen er, at læsning bliver lettere og mere logisk, hvis man i begyndelsen udelukkende bruger såkaldt lydrette ord.

Lydrette ord staves, som de siges - for eksempel "is", "må" og "ko". Hvis dit barn først lærer de korte lydrette ord og får en succesoplevelse ud af det, vil det være lettere og sjovere at bygge ovenpå."