Undervisningen

Undervisningen foregår hjemme hos mig, hvor jeg har et værelse indrettet til det. Det er altid eneundervisning, tilrettet præcis til eleven, både i forhold til niveau der undervises i og undervisningsform. Læs evt. mere om Alkalær på shop.alkalær

Din rolle som forældre
Det kan være meget frustrerende, når ens har barn har svært ved at følge med i skolen. Som forældre kan man føle sig utilstrækkelig og det kan være svært, at vide hvordan man kan hjælpe.
Ved Alkalær undervisningen hos mig, deltager en eller begge forældre altid og er aktivt med i undervisningen. Derfor ved, du som forældre, præcis hvad undervisningen indeholder og er således bedre i stand til at hjælpe og støtte barnet i sin indlæring derhjemme. 

Modul 1
Modulet kaldes "Søde ord", da der udelukkede arbejdes med lydrette ord. Modulet starter med, at der indgående arbejdes med alfabetet - herunder bogstavernes navn, lyd og form. Når disse er indlært, kan der begyndes at læse de første tekster med ord på op til 2 bogstaver. Når dette er indlært, kan der læses tekster og bøger på op til 3 bogstaver osv. På modulet arbejdes der som udgangspunkt kun med store bogstaver.
På modul 1 lærer eleven vokalernes forskellige lyde - Hård, kort og lang, stavelsesdeling og konsonantklynger. Sideløbende med dette arbejdes der med læsning og stavning.
Undervisningen tager hensyn til elevens evne til koncentration samt læringsstil. 

Modul 2
Modulet kaldes "Drilleord 1", da eleven introduceres til "det hemmelige alfabet". Det hemmelige alfabet er tegn for de lyde i sproget, som ikke er lydrette, det vil sige de passer ikke med den indlærte bogstav lyd. På dette modul arbejdes der med de små bogstaver.
Eleven lærer et tegn af gangen og arbejder med den lyd i forskellige ord, som lyden indgår i. Til lyden er der en læsebog, hvor mange af ordene har den pågældende lyd. Modul 2 arbejdes der med de 120 mest brugte ord i det danske sprog. 
Undervisningen understøttes af lege, spil samt træning, læsning og stavning og tager hensyn til elevens evne til koncentration samt læringsstil.

Modul 3
Modulet kaldes "Drilleord 2" og der arbejdes videre med det hemmelige alfabet, som udbygges med flere bogstaver under tegnene. Dertil introduceres eleven til konsonantskifte, orddeling, stumme bogtaver, og så arbejdes der med ordforståelse. På dette modul opfordres der til at eleven, udover det medfølgende materiale, begynder at læse sine egne læse-let bøger, valgt udfra elevens interesser. Dette da der gennem modulet arbejdes med ordforståelse, og læsning/afkodning med forståelse. 
Undervisningen understøttes af lege, spil samt træning, læsning og stavning og tager hensyn til elevens evne til koncentration samt læringsstil.
 
Modul 4
Modulet kaldes "drilleord 3". På dette modul introduceres eleven til vokalskifte. Eleven lærer de 3 vokalrækker, hvori tegn fra det hemmelige alfabet også indgår. Eleven får kendskab til at det ved stavning springes til venstre og ved læsning springes der til højre. Der arbejdes dertil videre med ord og tekstforståelse. Udover det medfølgende materiale, læser eleven egne bøger. 
Undervisningen understøttes af lege, spil samt træning, læsning og stavning og tager hensyn til elevens evne til koncentration samt læringsstil.